Nezařazené

Elektroodpad nepatří do popelnice s komunálním odpadem!

Většina odpadu v České republice končí zpravidla na tzv. organizované skládce. Ovšem zákonem stanovenápovinnost recyklace elektroodpadu je zde teprve od roku 2005. Zákon totiž nyní nařizuje přímo výrobci elektrospotřebičů, že musí zajistit veškerý jejich životní cyklus, tzn. od výroby po distribuci k zákazníkovi, až k jeho likvidaci od chvíle, kdy přestane sloužit. Od roku 2011, potažmo od roku 2013 včetně sídlištní zástavby, mají lidé možnost třídit odpady do speciálně označených kontejnerů v každé obci, tedy na plast, papír, kov, sklo a rovněž elektroodpad. Zvláštní kapitolou jsou speciální sběrové akce pro likvidaci nebezpečného odpadu (barvy, laky a nebezpečné chemikálie).
elektronický relé

Elektroodpad, co to je?

Elektroodpadem nazýváme veškeré elektrické zařízení, které přestalo sloužit svému účelu. Patří sem výrobky, které pracují na baterie, na převodní transformátory a pochopitelně i na elektrorozvodnou síť 230 a 380 V. Elektroodpad nepatří do kontejnerů se směsným odpadem, který končí na skládkách nebo ve spalovnách, ale do speciálních kontejnerů. Na financování tohoto odděleného sběru a na jeho zpracování s využitím jednotlivých komponentů se podle zákona musí podílet všichni výrobci, prodejci a distributoři elektronických a elektrických zařízení.
elektrické zařízení

Kolektivní systém zpracovatelských firem

Elektroodpad je zpracováván skrze tzv. Kolektivní systém, jedná se o systém založený na tržním principu několika konkurenčních firem odpadového hospodářství. V České republice elektroodpad konkrétně třídí a zpracovávají Rema Systém a.s., Elektrowin a.s., RETELA s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ASEKOL s.r.o., Recycling s.r.o. Zákazníci při zakoupení elektrického přístroje musí hradit i tzv. recyklační poplatek, tím pádem je recyklační proces již předplacen a toho využívá právě tento kolektivní sběrný systém.

Proč se musí elektroodpad třídit?

Mnoho lidí si totiž vůbec neuvědomuje, jakou zátěž pro životní prostředí elektroodpad představuje. Uvnitř takových výrobků je poměrně velké množství jedovatých chemických látek a kovů, např. olovo, arzen, rtuť, kadmium, chrom, brom, ftaláty atd. Tyto materiály lze většinou recyklovat a znovu je využít ve výrobě. Tříděním odpadu se také snižuje objem klasického komunálního odpadu, tím pádem se snižují náklady na jeho spalování a ukládání.