Nezařazené

Kde se používá pokládka zámkové dlažby


Zámkovou dlažbu je možné použít v podstatÄ› vÅ¡ude. SamozÅ™ejmÄ› ve venkovních podmínkách. Existují různé typy této dlažby, zde vždy rozliÅ¡ujeme podle tvaru, velikosti a také použitých materiálů výroby. Samotná pokládka zámkové dlažbyje záležitostí zkuÅ¡ených dlaždiÄů. Nejprve vytvoříte vhodný podklad, což by mÄ›la být zhutnÄ›ná Å¡tÄ›rkodrÅ¥ . Ložná vrstva Å¡tÄ›rkodrti se následnÄ› srovná pomocí trubek a latÄ›. Pak již můžeme pÅ™istoupit k pokládání jednotlivých kusů dlažby. Zámková dlažba se pokládá také strojovÄ›.

Pokládání dlažby strojem

Dnes již je samozÅ™ejmÄ› možné, aby byla pokládka zámkové dlažby provádÄ›na strojovÄ›. Práci provádí speciální stroj, díky kterému pokládka probíhá mnohem rychleji, než je tomu u té ruÄní. Takto se dají dennÄ› položit až stovky ÄtvereÄních metrů. U zámkové dlažby je vždy důležité na závÄ›r celé dílo řádné srovnat, zhutnit a také vyplnit vzniklé spáry. Ty se vÄ›tÅ¡inou plní kÅ™emiÄitým pískem.