Virtuální sídla a kanceláře

Máte firmu, podnikáte a zároveň nepotřebujete mít pronajaté objekt k výkonu činnosti? Pak máte možnost si pronajmout virtuální sídlo. Díky tomu získáte adresu, kterou využijete pro zapsání do obchodního rejstříku. Získáte tak registrační adresu, ale také korespondenční adresu. Když si zaplatíte za tuto službu, tak nejenže získáte adresu k registraci, ale také k tomu jsou další výhody.

A jaké jsou výhody této služby? Jak bylo zmíněné výše, tak je to získání registrační a korespondenční adresy. Zde vám budou každodenně přebírat poštu a to jak dopisy, tak i balíky. Také vám poskytnou každodenní notifikaci o převzetí pošty. Dopisy vám budou oskenovány, korespondence bude archivována. A velkou výhodou, kterou můžete ocenit je i možnost bezplatného přístupu k zasedacím místnostem. Takže můžete navštívit například na několik hodin zasedací místnost v Ostravě. Můžete se tak sejít s týmem zaměstnanců i v reálném prostředí, pokud pracujete online.

setkání spolupracovníků

Někdo se této služby bojí ohledně toho, zda ji nevyužívá jen někdo, kdo má neetické podnikání. Rozhodně tomu tak není. Služba je hojně využívána a lidé ji využívají z mnoha důvodů. Pokud podnikáte a k výkonu své činnosti nepotřebujete stálou místnost a pracujete například z domu nebo doma u zákazníků, pak je zbytečné si pronajímat prostory a mít tak zbytečně velkou investici.

zasedací místnost

Díky virtuálnímu sídlu Ostrava získáte také prestižní adresu. Což pro někoho může být velká výhoda, když spolupracuje s dalšími firmami i zahraničními partnery. Pokud by se uváděla adresa nějaké vesnice, tak firma nepůsobí příliš věrohodně. Ale když bude mít uvedená velká města, tak hned stoupne její image. Jsou i další důvody, proč tuto službu využít. Využívají ji mladí lidé, kteří začali podnikat a ještě bydlí u rodičů a ti mu nedovolí použít jejich adresu. Nebo prostě nechcete mít spojenou adresu svého bydliště s adresou podnikání a to z mnoha důvodů.