Jsou SEO konzultanti uvedení na webové stránce?

Je celkem jasné, že firma, která se specializuje na internetovou propagaci, bude mít vlastní webové stránky. Koneckonců, v dnešní době je má prakticky každá firma, a dalo by se říci, že jsou jedním ze základních požadavků úspěchu. Ovšem právě výše zmíněné firmy, které si zvolily právě obor digitální propagace, by měly nejlépe vědět, co vše by na nich mělo být umístěno a jak by měly vypadat, aby přilákaly co nejvíce zákazníků. A to se týká i jmen zaměstnanců.

součásti online marketingu

Je samozřejmě pochopitelné, že zde najdeme jména vedoucích pracovníků i jejich kontakty, ale co například běžní SEO konzultanti? Měli by zde i oni být uvedeni, nebo je to zbytečné? Koneckonců, jen málokterá firma uveřejňuje plný seznam svých řadových zaměstnanců.

Příkladem zde může být webová stránka https://www.seoconsult.cz/digitalni-agentura, která patří jedné takové firmě. Stačí se jen podívat, co vše zde najdeme. Samozřejmě hned na úvodní stránce najdeme, čím se daná firma zabývá. Tak může návštěvník hned vědět, zda se mu vyplatí pátrat dál. Samozřejmě však nejde o nějaký detailní popis, nýbrž pouze o název daného oboru, v tomto případě digitálního marketingu. Pak zde také najdeme rozcestí, které nás dovede k podrobnějším údajům, o které se zajímáme. Jsou to například nabízené služby, kde se podrobněji dozvíme, co konkrétního nám může nabídnout a zjistíme, zda je to přesně to, co požadujeme.

úprava webové stránky

Najdeme zde samozřejmě také kontakty. A právě zde se zastavíme. Samozřejmě zvláště u služeb může být rozdíl mezi jednotlivými zaměstnanci skutečně velký, a hodně záleží na tom, na koho zrovna narazíme. Zdálo by se tedy logické, že zde budou uvedeni všichni, abychom věděli, zda bude jejich práce odpovídat našim očekáváním.

Problém je však v tom, že jsme obvykle o těchto lidech doposud neslyšeli, a pokud nemáme někoho, kdo služby dané firmy využil, nemůžeme posoudit kvalitu práce konkrétního člověka. Proto je poměrně zbytečné, aby zde byli uváděni. A to platí napříč všemi službami.