Jsou pralesy skutečně „plícemi planety“?

Lidé si v posledních letech čím dál více uvědomují, jak je příroda křehká, a co by její zničení znamenalo i pro nás. Stále více se tedy ozývají hlasy, je potřeba ji chránit a také uvést do původního stavu a napravit škody, které jsme způsobili.

 

Jedním z „moderních“ a velmi populárních řešení je v poslední době sázení stromů. Důvodem je, že produkují kyslík. Mnozí dokonce nazývají husté pralesy „plícemi planety“, což v tomto případě znamená, že produkují nejvíce kyslíku, zatímco váží ze vzduchu škodlivý oxid uhličitý.

 

typický český les

 

Samozřejmě to vše je pravda. Avšak rozhodně neplatí, že stromy jsou těmi největšími producenty kyslíku na planetě. Ve skutečnosti je vypočítáno, že i bez nich by ho zde byl dostatek a příroda by se tomu po čase přizpůsobila – což samozřejmě neznamená, že bychom měli vesele kácet vše, co nám přijde pod ruku. Ztráta stromů by totiž znamenala vyhynutí mnoha živočišných druhů, a i my bychom měli život o něco těžší.

 

Dobrá, pokud je to ale tak, kdo je tedy tím největším producentem kyslíku na planetě? Díky komu můžeme dýchat? Rostliny na tom samozřejmě mají svůj nezanedbatelný podíl, avšak rozhodně nejsou tím hlavním činitelem. Lidé totiž zapomínají, že v noci se proces obrací a rostliny spotřebovávají kyslík a vypouští oxid uhličitý. Kdo je tedy tím hlavním producentem kyslíku?

 

světélkující plankton

 

Možná vás to překvapí, ale jsou to mořské řasy a fytoplankton. Jsou to právě oni, kdo je skutečnými plícemi planety. Problém však je v tom, že nejsou dostatečně „pěkné“ na to, aby byly chráněny. Ve spojení se znečišťováním světových moří a oceánů se navíc jeho množství stále snižuje. Jistě, prozatím není ta ztráta tak velká, aby nás to citelně zasáhlo, avšak pokud takto budeme pokračovat dál, do tohoto stadia se dostaneme.

 

Proto bychom se místo sázení obrovského množství stromů i tam, kde se nehodí, měli spíše věnovat ochraně moří a vodních toků vůbec. Jistě, není to tak jednoduché jako zasadit strom a mít dobrý pocit, že jsme naší přírodě pomohli. Věřte však, že to pomůže naší přírodě podstatně více.